بکندباز

تابع ‎ob_clean()‎ در PHP

مثال

پاک کردن یک بافر قبل از اینکه بتواند به مروگر ارسال شود:

<?php
ob_start();
echo "This output will not be sent to the browser";
‎ob_clean()‎;
echo "This output will be sent to the browser";
ob_end_flush();
?>

توضیحات

تابع ‎ob_clean()‎ همه ی محتوای درون آخرین بافر را پاک می کند و نمی گذارد به مرورگر ارسال شوند.

سینتکس

‎ob_clean()‎;
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0