بکندباز

تابع ‎ob_end_clean()‎ در PHP

مثال

پاک کردن یک بافر بدون اینکه محتوای آن را به مرورگر ارسال کند:

<?php
ob_start();
echo "This output will not be sent to the browser";
‎ob_end_clean()‎;
echo "This output will be sent to the browser";
?>

توضیحات

تابع ‎ob_end_clean()‎ قبلی ترین بافر و همه ی محتوای درون آن را بدون اینکه به مرورگر ارسال کند، پاک می کند.

سینتکس

‎ob_end_clean()‎;
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0