بکندباز

تابع ‎ob_end_clean()‎ در PHP

مثال

پاک کردن یک بافر بدون اینکه محتوای آن را به مرورگر ارسال کند:

<?php
ob_start();
echo "This output will not be sent to the  browser";
‎ob_end_clean()‎;
echo "This output will be sent to the  browser";
?>

توضیحات

تابع ‎ob_end_clean()‎ قبلی ترین بافر و همه ی محتوای درون آن را بدون اینکه به مرورگر ارسال کند، پاک می کند.

سینتکس

‎ob_end_clean()‎;

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ