بکندباز

تابع ‎ob_flush()‎ در PHP

مثال

خروجی گرفتن از اطلاعات درون یک بافر بدون پاک کردن آن:

<?php
ob_start();
echo "This output will be sent to the browser";
‎ob_flush()‎;
echo "This output will not be sent to the browser";
ob_end_clean();
?>

توضیحات

تابع ‎ob_flush()‎ محتوای درون قبلی ترین بافر را در خروجی ارسال می کند و سپس بافر را از آن محتوا خالی می کند. این خروجی ممکن است توسط بافر دیگری گرفته شود و یا اگر بافر دیگری نبود، مستقیماً به مروگر ارسال شود.

سینتکس

‎ob_flush()‎;

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ