بکندباز

تابع ‎ob_get_contents()‎ در PHP

مثال

ذخیره ی محتوای یک بافر در یک متغیر:

<?php
ob_start();
echo "Hello World!";
$contents =  ‎ob_get_contents()‎;
ob_end_clean();

echo "The contents of the buffer  are: ";
echo $contents;
?>

توضیحات

تابع ‎ob_get_contents()‎ محتوای درون قبلی ترین بافر را برمیگرداند.

سینتکس

‎ob_get_contents()‎;

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ