بکندباز

تابع ‎ob_get_flush()‎ در PHP

مثال

ذخیره ی محتوای بافر در یک متغیر:

<?php
ob_start();
echo "Hello World!";
$contents =  ‎ob_get_flush()‎;

echo "<br>";
echo "The contents of the buffer were:  ";
echo $contents;
?>

توضیحات

تابع ‎ob_get_flush()‎ محتوای قبلی ترین بافر را برمی گرداند و بافر را پاک می کند.

سینتکس

‎ob_get_flush()‎;

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ