بکندباز

لیست توابع مربوط به output در php

لیست کامل توابع مربوط به output که به صورت پیش فرض در php نصب هستند. با کلیک روی هر کدام می توانید وارد صفحه جزئیات آن شوید. در صفحه جزئیات، توضیحات بیشتر، مثال ها و ابزار تست آنلاین هر کدام از توابع قرار گرفته است.

تابع توضیحات
‎flush()‎ از سرور درخواست می کند که اطلاعاتی که هم اکنون به صورت بافر شده دارد را به مرورگر ارسال کند. البته ممکن است تنظیمات سرور همیشه این اجازه را ندهد.
‎ob_clean()‎ همه ی محتوای درون آخرین بافر را پاک می کند و نمی گذارد به مرورگر ارسال شوند.
‎ob_end_clean()‎ قبلی ترین بافر و همه ی محتوای درون آن را بدون اینکه به مرورگر ارسال کند، پاک می کند.
‎ob_end_flush()‎ آخرین بافر خروجی را پاک می کند و همه ی محتوای آن را به خروجی ارسال می کند. این خروجی ممکن است توسط یک بافر دیگر گرفته شود و یا اگر بافر دیگری نبود، مستقیماً به مرورگر ارسال شود.
‎ob_flush()‎ محتوای درون قبلی ترین بافر را در خروجی ارسال می کند و سپس بافر را از آن محتوا خالی می کند. این خروجی ممکن است توسط بافر دیگری گرفته شود و یا اگر بافر دیگری نبود، مستقیماً به مروگر ارسال شود.
‎ob_get_clean()‎ محتوای درون یک بافر را برمیگرداند و سپس آن محتوا را از بافر پاک می کند.
‎ob_get_contents()‎
‎ob_get_flush()‎ محتوای قبلی ترین بافر را برمی گرداند و بافر را پاک می کند.
‎ob_get_length()‎ طول محتوای موجود در قبلی ترین بافر خروجی را بر حسب بایت برمیگرداند. این عدد همیشه برابر با تعداد کاراکتر ها نیست، چون بعضی کاراکتر ها ممکن است بیشتر از یک بایت باشند.
‎ob_get_level()‎ مشخص می کند که چند بافر خروجی در حال حاضر فعال هستند.
‎ob_gzhandler()‎ به صورت یک callback به تابع ob_start() ارسال شود. این تابع محتوای درون بافر را با استفاده از الگوریتم فشرده سازی که مرورگر آن را پیشتیبانی می کند فشرده می شود و محتوای فشرده شده بازگردانده می شود. همچنین یک هدر HTTP که مشخص کننده ی الگوریتم فشرده سازیِ استفاده شده است را نیز ارسال می کند.
‎ob_implicit_flush()‎ ارسال فوری را فعال یا غیر فعال می کند. وقتی فعال می شود، با هر دستور چاپ، محتوا مستقیماً به مرورگر ارسال می شود و دیگر نیازی به استفاده از تابع  flush() نیست.
‎ob_list_handlers()‎ آرایه ای شامل نام توابعی که به تابع ob_start() ارسال شده است را برمیگرداند. این آرایه ممکن است عنصری به نام  “default output handler” داشته باشد که به توابع محلی PHP که روی بافر اعمال می شوند، اشاره دارد.
‎ob_start()‎ صورت callback می تواند برای انجام عملیاتی روی محتوا قبل از ارسال به خروجی، به آن ورودی به آن داده شود. flags برای دادن مجوز ها یا اعمال محدودیت ها استفاده می شوند.
‎output_add_rewrite_var()‎ یک متغیر را به URL های موجود در تگ های HTML و input های نوع hidden در فرم اضافه می کند.
‎output_reset_rewrite_vars()‎ همه ی متغیر هایی که توسط تابع output_add_rewrite_var() از بافر خروجی، اضافه شده بودند را حذف می کند. البته متغیر را از محتوایی که از قبل ارسال شده است را پاک نمیکند اما جلوی افزودن شدن آنها به محتواهای بعدی را میگیرد.
دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ