لیست تمرین برنامه نویسی

تمریناتی که با زبان php حل شده اند

ارسال سؤال تمرین

تمرین در صف بایستید 10+


تگ ها: آرایه ها اعداد دستور شرطی

تمرین برج هانوی 50+


تگ ها: اعداد الگوریتم ریاضیات مصاحبه

تمرین طراحی فرش 25+


تگ ها: آرایه ها حلقه ها مبانی زبان

تمرین محاسبه زمان صرفه جویی شده 25+


تگ ها: ریاضیات فیزیک

تمرین مسیر ربات 50+


تگ ها: اعتبارسنجی عملیات منطقی

تمرین پیدا کردن جفت 25+


تگ ها: آرایه ها

تمرین معکوس کردن رشته 25+


تگ ها: حلقه ها رشته ها

تمرین H4ck3r Sp34k 10+


تگ ها: رشته ها رمز نگاری فرمت دهی متن

تمرین کلمات متشابه 25+


تگ ها: آرایه ها حلقه ها رشته ها

تمرین مقسوم علیه های اول 25+


تگ ها: آرایه ها اعداد اعداد اول ریاضیات

تمرین تغییر حروف به حرف بعدی 25+


تگ ها: حلقه ها رشته ها رمز نگاری کد اسکی

تمرین کدگذاری ساده 10+


تگ ها: حلقه ها رشته ها رمز نگاری

تمرین تبدیل عدد به حروف 25+


تگ ها: اعداد حلقه ها

تمرین مشخص کردن روز و ماه از روزهای سپری شده از سال 25+


تگ ها: تاریخ

تمرین پیدا کردن امتیاز کل 50+


تگ ها: اعداد حلقه ها رشته ها ریاضیات کد اسکی مرتب سازی

تمرین اعداد بخش پذیر از بین یک محدوده 10+


تگ ها: اعداد حلقه ها ریاضیات

تمرین چند تا 1 25+


تگ ها: آرایه ها اعداد حلقه ها شمارش

تمرین محاسبه جذر عدد 50+


تگ ها: اعداد ریاضیات

تمرین اعدادی که جمع رقم‌هایشان عددی اول است 25+


تگ ها: اعداد اعداد اول ریاضیات

تمرین مجموع رقم های کوچکترین عدد 50+


تگ ها: اعداد ریاضیات