بکندباز

مشخص کردن روز و ماه از روزهای سپری شده از سال

تابعی بنویسید که روزهای گذشته از سال کنونی را به عنوان آرگومان ورودی دریافت کند. سپس تاریخ آن روز را به فرمت Y-m-d (بر حسب سال میلادی) در خروجی برگرداند.

نمونه ورودی و خروجی

passed(6)-> 07-01-2023
passed(32)-> 02-02-2023
passed(125)-> 06-05-2023
passed(265)-> 23-09-2023
passed(365)-> 01-01-2023

سطح: متوسط

مشاهده پاسخ ها


این تمرین را حل کنید:

9 پاسخ برای این تمرین ثبت شده است.
Parhammoteghaed

پاسخ های کاربران به این تمرین

bigdeli
امتیاز:‌ 225
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۱۵ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 7725
0 0
‎پایتون‎
۶ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Foad
امتیاز:‌ 2479
0 0
‎پایتون‎
۱۵ بهمن ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Sepideh
امتیاز:‌ 320
0 0
‎جاوا‎
۲۲ دی ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

hamed3033
امتیاز:‌ 2549
0 0
‎پایتون‎
۲۰ دی ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-IoQl
امتیاز:‌ 2064
0 0
‎پایتون‎
۸ دی ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Reza_Amraei
امتیاز:‌ 2435
0 0
‎پایتون‎
۱۰ آذر ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 4725
0 0
‎پایتون‎
۱۰ آذر ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

zohreh
امتیاز:‌ 2862
0 0
‎PHP‎
۱۰ آذر ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید