بکندباز

کدگذاری ساده

تابعی بنویسید که یک رشته را به عنوان آرگومان ورودی بگیرد و طبق ملزومات زیر، یک کدگذاری ساده انجام دهد:

  • تمام کاراکتر هایی که یکبار در رشته تکرار شده اند با [ جایگذاری شوند
  • تمام کاراکتر هایی که بیش از یکبار در رشته تکرار شده اند با ] جایگذاری شوند

رشته کد گذاری شده را در خروجی برگردانید.

نکات

  • حروف بزرگ و کوچک اهمیتی ندارند. یعنی اگر یک b و یک B در متن داشتیم دو تا محاسبه می شود.
  • در این تمرین فاصله های خالی بین کلمات نیز، کاراکتر به حساب می آیند

نمونه های ورودی و خروجی

simpleEncoder("Mubashir") ➞ "[[[[[[[["

simpleEncoder("Matt") ➞ "[[]]"

simpleEncoder("Mohammad") ➞ "][[]]]]["

سطح: آسان

مشاهده پاسخ ها


این تمرین را حل کنید:

33 پاسخ برای این تمرین ثبت شده است.
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

پاسخ های کاربران به این تمرین

fxfix3r
امتیاز:‌ 1072
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

MahyarAz
امتیاز:‌ 675
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Ali
امتیاز:‌ 822
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Dragon
امتیاز:‌ 1511
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali7mohammadi
امتیاز:‌ 3028
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Mohsen
امتیاز:‌ 1756
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Ayzamw
امتیاز:‌ 10
0 0
‎پایتون‎
۲۳ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Island0
امتیاز:‌ 230
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲۳ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

frg
امتیاز:‌ 200
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۱۹ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

bigdeli
امتیاز:‌ 225
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۱۵ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 7725
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲۷ اسفند ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

amirsajad
امتیاز:‌ 585
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲۶ اسفند ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Alim
امتیاز:‌ 205
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۱۶ اسفند ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali asghar
امتیاز:‌ 92
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۱۵ اسفند ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

hhaalltagh
امتیاز:‌ 555
0 0
‎پایتون‎
۱۲ اسفند ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Foad
امتیاز:‌ 2479
0 0
‎پایتون‎
۵ اسفند ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

aghasina
امتیاز:‌ 190
0 0
‎C#‎
۴ اسفند ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

MoeiD
امتیاز:‌ 514
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۴ اسفند ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

RezaGhr1422
امتیاز:‌ 190
0 0
‎پایتون‎
۱ اسفند ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

hackermts3113
امتیاز:‌ 125
0 0
‎پایتون‎
۲۷ بهمن ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Ahw8ww88w
امتیاز:‌ 210
0 0
‎PHP‎
۲۳ بهمن ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Mina
امتیاز:‌ 3834
0 0
‎پایتون‎
۷ بهمن ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amin
امتیاز:‌ 8361
0 0
‎C++‎
۲۶ دی ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

aliidolati
امتیاز:‌ 60
0 0
‎جاوا‎
۲۱ دی ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Sepideh
امتیاز:‌ 320
0 0
‎جاوا‎
۹ دی ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Reza_Amraei
امتیاز:‌ 2435
0 0
‎Swift‎
۴ دی ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

zohreh
امتیاز:‌ 2862
0 0
‎پایتون‎
۱ دی ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-mqtz
امتیاز:‌ 1500
0 0
‎پایتون‎
۲۶ آذر ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-UcXT
امتیاز:‌ 590
0 0
‎پایتون‎
۲۵ آذر ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

rouhi01
امتیاز:‌ 365
0 0
‎پایتون‎
۲۲ آذر ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 4725
0 0
‎پایتون‎
۱۲ آذر ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Alasht202
امتیاز:‌ 35
0 0
‎پایتون‎
۱۲ آذر ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Reza_Amraei
امتیاز:‌ 2435
0 0
‎پایتون‎
۱۱ آذر ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید