بکندباز

پیدا کردن تعداد ارقام

تابعی بنویسید که عدد num را به عنوان آرگومان ورودی گرفته و تعداد رقم های آن را در خروجی برگرداند.

توجه: از تبدیل عدد به رشته برای حل این تمرین نباید استفاده کنید!

نمونه ورودی و خروجی

num_of_digits(1000) ➞ 4

num_of_digits(12) ➞ 2

num_of_digits(1305981031) ➞ 10

num_of_digits(0) ➞ 1

سطح: متوسط

مشاهده پاسخ ها


این تمرین را حل کنید:

21 پاسخ برای این تمرین ثبت شده است.
faq

سوالات متداولی که در شبکه های اجتماعی و کامنت ها و ... پرسیده شده اند، جمع آوری شده و با این اکانت به بخش پرسش و پاسخ اضافه می شود تا به صورت جامع در سایت برای استفاده وجود داشته باشد.

پاسخ های کاربران به این تمرین

alirezakz
امتیاز:‌ 1559
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۶ خرداد ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mohamad0232
امتیاز:‌ 4030
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Dragon
امتیاز:‌ 1511
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali7mohammadi
امتیاز:‌ 3028
0 0
‎پایتون‎
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 7725
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎C#‎
۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 7725
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎C++‎
۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amin
امتیاز:‌ 8361
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎C++‎
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amin
امتیاز:‌ 8361
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Island0
امتیاز:‌ 230
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲۴ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-mqtz
امتیاز:‌ 1500
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲۴ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

thenayebi
امتیاز:‌ 25
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲۳ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

frg
امتیاز:‌ 200
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۱۹ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

MahyarAz
امتیاز:‌ 675
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۱۹ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

amirsajad
امتیاز:‌ 585
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۱۷ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Mina
امتیاز:‌ 3834
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۱۴ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

hamed3033
امتیاز:‌ 2549
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۱۴ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

MMatinKateb
امتیاز:‌ 155
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۵ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amir___zhr
امتیاز:‌ 130
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۴ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mahdiar.shahidi
امتیاز:‌ 285
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 4725
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
۲ فروردین ۱۴۰۲

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 7725
0 0
‎پایتون‎
۲۹ اسفند ۱۴۰۱

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید