شکل جدیدی از یادگیری را تجربه کنید!

در بکندباز، به جای آموزش یکطرفه، از همان ابتدا دست به کیبورد می شوید!

با یک کوئیز کوتاه شروع کنیم.

1. چرا می خواهید پایتون را یاد بگیرید؟

کسب درآمد بالا
علاقه زیاد
یادگیری مهارت جدید
مهاجرت