بکندباز

شارژ کیف پول

خرید بایت

512 بایت

5,000تومان

5%

1024 بایت

9,500تومان

10%

5120 بایت

45,000تومان

15%

10240 بایت

85,000تومان

20%

20480 بایت

160,000تومان

30%

51200 بایت

350,000تومان