بکندباز

شارژ کیف پول

خرید بایت

512 بایت

5,000تومان

5%

1024 بایت

قیمت اصلی 10,000تومان بود.قیمت فعلی 9,500تومان است.

10%

5120 بایت

قیمت اصلی 50,000تومان بود.قیمت فعلی 45,000تومان است.

15%

10240 بایت

قیمت اصلی 100,000تومان بود.قیمت فعلی 85,000تومان است.

20%

20480 بایت

قیمت اصلی 200,000تومان بود.قیمت فعلی 160,000تومان است.

30%

51200 بایت

قیمت اصلی 500,000تومان بود.قیمت فعلی 350,000تومان است.