بکندباز

برنامه نویسان برتر

برنامه نویسان برتر

برنامه نویس امتیاز
mantix
(60.9%) (30.3%) (8.8%) (0%)
11927
Amin
(49.2%) (32.6%) (12.8%) (2%) (1.7%) c (0.6%) (0.1%)
9385
ali-zizo
(100%)
6510
Aliak
(81.1%) (12.5%) (2.5%) (0.5%)
6346
user-mqtz
(100%)
6260
mohamad0232
(81.7%) (13.2%) (3.1%) (1.9%)
5850
Mina
(100%)
5044
faramarz
(99.5%) (0.5%)
4660
parsiya
(98%) (0.4%)
3945
ali7mohammadi
(100%)
3653

برنامه نویسان برتر 30 روز اخیر

برنامه نویس امتیاز
aliahmadi98 2315
Gorjiiran 1945
user-mqtz 1760
Python Life 1325
Aliak 1315
kirito 1086
Amin 920
shayan0081 655
mantix 508
user-di72 (عضو ویژه) 445
rkhi.mojtaba (عضو ویژه) 418
Dragon 405
studio 395
amirt383 (عضو ویژه) 372
nimiiiu 345

چطور امتیاز دریافت کنم؟