بکندباز

برنامه نویسان برتر

برنامه نویس امتیاز
Amin
(43%) (35%) (18%) (3%) (3%) (2%) (1%)
6980
ali-zizo
(97%)
2845
rezashoja
(100%)
2790
Foad
(100%) (1%)
2459
Reza_Amraei
(66%) (33%)
2435
zohreh
(42%) (34%) (12%) (7%) (5%) (2%)
2358
rezagh3
(100%)
2321
hamed3033
(100%)
2078
user-IoQl
(91%) (15%)
2064
sharingun
(98%) (2%) (1%)
1635

برنامه نویسان 30 روز اخیر

برنامه نویس امتیاز
Foad 1069
M.Ali110 980
mantix 645
faramarz 525
MoeiD 446
01aidin 225
Alim 205
aghasina 190
amirkhm 187
Seyyed_Alireza 175

چطور امتیاز دریافت کنم؟