بکندباز

کسب درآمد از آموزش

اگر علاقه دارید در زمینه تولید دوره های آموزش برنامه نویسی در سایت بکندباز فعالیت کنید، این مطلب را به دقت مطالعه کنید تا با شرایط و نحوه همکاری آشنا شود:

دوره های آموزشی بکندباز باید به صورت درسنامه هایی تعاملی همراه با کوئیز و تمرینات بین درسی ارائه می شوند. برای آگاهی دقیق تر از نحوه تولید دوره، می توانید بخش های رایگان دوره های آموزشی موجود در سایت را مطالعه کنید.

کیفیت دوره آموزشی تولیدی شما باید در سطح قابل قبولی باشد. دوره هایی که حداقل کیفیت مدنظر ما را نداشته باشند، برای اصلاح دوباره برگردانده می شوند. و در صورتی که کیفیت به حدی کم باشد که قابل اصلاح نباشد، دوره آموزشی شما رد خواهد شد.

قیمت گذاری دوره شما توسط بکندباز انجام شده و با هر فروش، 70 درصد قیمت دوره به عنوان سهم مدرس به شما پرداخت می شود.

قبل از شروع ساخت دوره، دوره انتخابی خود را به پشتیبانی واتساپ ارسال کنید و در سپس در صورت تأیید، می توانید نگارش محتوای دوره خود را آغاز کنید.

دوره آموزشی خود را باید در قالب یک گوگل داک، برای ما ارسال کنید. درسنامه ها، بخش بندی ها و کوئیز های بین هر درس باید به ترتیب درون گوگل داک نوشته شود.

از بین عناوین زیر می توانید یکی را انتخاب کنید و یا آموزش مورد نظر خود را به پشتیبانی اعلام کنید.

  • R
  • C
  • GO
  • Ruby
  • HTML, CSS
  • JavaScript
  • jQuery
  • git
  • bash
  • افزونه نویسی وردپرس
  • قالب نویسی وردپرس
  • Dart
  • Flutter
  • Laravel
  • Django
  • ASP.NET Core
  • Nodejs
  • Bootstrap
  • Angular
  • Composer

دوره انتخابی خود را برای بررسی به واتساپ پشتیبانی بکندباز (9388046311) ارسال کنید.