بکندباز

با بررسی ورودی و خروجی های زیر، الگوی مشترک میان آنها را پیدا کنید و طبق آن تابعی بنویسید که به ازای تمام این ورودی ها خروجی مناسب را تولید کند.

نمونه ورودی و خروجی

func(3456) ➞ 2

func(89265) ➞ 5

func(97) ➞ 12
func(3456)  ➞ 2
func(89265)  ➞ 5
func(97)  ➞ 12
func(2113)  ➞ -9

پاسخ های کاربران به این تمرین

user-OYRr
امتیاز:‌ 1035
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
22 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

nimiiiu
امتیاز:‌ 3495
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
29 مرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-mqtz
امتیاز:‌ 6355
0 0
‎پایتون‎
23 خرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mohamad0232
امتیاز:‌ 5850
0 0
‎پایتون‎
24 ارديبهشت 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

M.Ali110
امتیاز:‌ 980
0 0
‎پایتون‎
13 اسفند 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

zohreh
امتیاز:‌ 3618
0 0
‎پایتون‎
23 مهر 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید