بکندباز

جک و جیل دوقلو هستند. هنگامی که آنها 10 ساله می شوند، جک زمین را با سفینه فضایی خود با سرعتی تقریباً نزدیک به سرعت نور به مقصد Altair IV که حدود 17 سال نوری از ما فاصله دارد، ترک می کند. هنگامی که او به زمین باز می گردد متوجه می شود که جیل به بزرگسالی رسیده است در حالی که او، هنوز پسری جوان است.

آلبرت انیشتین در مقاله خود در سال 1905 با عنوان “الکترودینامیک اجسام متحرک” که با نام تئوری نسبیت خاص شناخته می شود، این ویژگی عجیب زمان را پیش بینی کرده بود که بارها به صورت آزمایشگاهی تأیید شده بود.

تابعی را ایجاد کنید که دارای این آرگومان‌ها باشد: سن دوقلوها در زمان عزیمت جک، فاصله بر حسب سال نوری تا ستاره مقصد، و سرعت سفینه جک به عنوان کسری از سرعت نور. این تابع، سن جک و سن جیل را در زمان بازگشت جک به زمین، تا ریک رقم اعشار گرد می کند.

 

نمونه ورودی و خروجی

twins(10, 16.73, 0.999) ➞ "Jack's age is 11.5, Jill's age is 43.5"

twins(20, 10, 0.8) ➞ "Jack's age is 35.0, Jill's age is 45.0"

twins(20, 10, 0.4) ➞ "Jack's age is 65.8, Jill's age is 70.0"
twins(10, 16.73, 0.999)  ➞ "Jack's age is 11.5, Jill's age is 43.5"
twins(20, 10, 0.8)  ➞ "Jack's age is 35.0, Jill's age is 45.0"
twins(20, 10, 0.4)  ➞ "Jack's age is 65.8, Jill's age is 70.0"

پاسخ های کاربران به این تمرین

AmirNamdari
امتیاز:‌ 3560
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
19 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

quchani
امتیاز:‌ 5550
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
18 آذر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

aliahmadi98
امتیاز:‌ 7240
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 آذر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-5y5V
امتیاز:‌ 85
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
8 شهريور 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-mqtz
امتیاز:‌ 6355
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
6 شهريور 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

reza2345
امتیاز:‌ 100
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
13 مرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

amirhassan
امتیاز:‌ 2470
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
27 تير 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 15016
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
26 تير 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

تمرینات مرتبط