بکندباز

rezashoja

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 6 35
آسان 66 675
متوسط 53 1400
سخت 9 450
زبان ها
زبان امتیاز
Python 2790
فعالیت در بخش پرسش و پاسخ
تعداد سوالات 0
تعداد پاسخ ها 1
جدول ها
زبان تعداد امتیاز
Python 5 155
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
پیدا کردن بزرگترین و کوچکترین Python
اختلاف بین دو تاریخ Python
اعداد جالب Python
این نامساوی درست است؟ Python
رمزنگاری اتباش Python

بیشتر