بکندباز

فایلی به نام names.txt داریم که شامل بیش از 5 هزار نام است. ابتدا نام ها را به ترتیب حروف الفبا مرتب کرده و سپس امتیاز هر نام را به دست آورید. امتیاز هر اسم به این شکل محاسبه می شود:

1- محاسبه ارزش هر کلمه : حاصل جمع ارزش حروف کلمه

2- حاصل ضرب ارزش کلمه در جایگاه کلمه در لیست

برای مثال، پس از مرتب سازی، اسم ANTONY در لیست 278 اُمین اسم است. در نتیجه جایگاه اسم برابر است با 278.

و ارزش این اسم برابر است با:

حرف A اولین حرف از حروف الفباست. حرف N چهاردهمین حرف، حرف T بیستمین حرف و ….

به این شکل، ارزش هر حرف را پیدا کرده و با هم جمع می کنیم تا ارزش این اسم محاسبه شود.

ANTONY = 1 + 14 + 20 + 15 + 14 + 25 = 89

ارزش کلمه ANTONY برابر است با 89 * 278 = 24742

امتیاز کل این فایل، یعنی حاصل جمع امتیاز تمام کلمات را محاسبه کنید.

نکته: در کامپایلر آنلاین سایت از مسیر مطلق “/samples/names.txt” برای دسترسی به فایل استفاده کنید.

پاسخ های کاربران به این تمرین

AmirNamdari
امتیاز:‌ 6660
0 0
‎پایتون‎
4 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

alitayyar
امتیاز:‌ 10569
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
24 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

jmdjim
امتیاز:‌ 1685
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
21 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

tnt2023
امتیاز:‌ 230
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
14 آذر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

aliahmadi98
امتیاز:‌ 7310
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
25 آبان 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Aliak
امتیاز:‌ 9381
0 0
‎پایتون‎
4 آبان 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-mqtz
امتیاز:‌ 6355
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
22 خرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Dragon
امتیاز:‌ 3606
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
13 خرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

alirezakz
امتیاز:‌ 1634
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
5 خرداد 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 8050
0 0
‎پایتون‎
16 فروردين 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Mina
امتیاز:‌ 5094
0 0
‎پایتون‎
15 فروردين 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 16496
0 0
‎پایتون‎
28 اسفند 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Mohammad_salhy
امتیاز:‌ 100
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
24 اسفند 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

bibak
امتیاز:‌ 50
0 0
‎پایتون‎
12 آبان 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

sajjad112220
امتیاز:‌ 620
0 0
‎پایتون‎
10 آبان 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

sajjad112220
امتیاز:‌ 620
0 0
‎پایتون‎
7 آبان 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Mohsen
امتیاز:‌ 2041
0 0
‎پایتون‎
6 آبان 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

hamed3033
امتیاز:‌ 2806
0 0
‎پایتون‎
5 آبان 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

sana638
امتیاز:‌ 192
0 0
‎پایتون‎
4 آبان 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

backendbaz
امتیاز:‌ 3683
0 0
‎پایتون‎
1 آبان 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*