بکندباز

ali-zizo

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 26 135
آسان 120 1230
متوسط 178 4550
سخت 29 1450
زبان ها
زبان امتیاز
Python 7810
Javascript 5
فعالیت در بخش پرسش و پاسخ
تعداد سوالات 0
تعداد پاسخ ها 5
جدول ها
زبان تعداد امتیاز
Python 6 190
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
تعیین کد ASCII Python
تشخیص ترتیب صعودی Python
جست و جوی دودویی Python
عملگر باینری Python
تبدیل عدد به دودویی Python

بیشتر