بکندباز

پیدا کردن تمام کلماتی که حرف z دارند

الگویی بنویسید که تمام کلمات شامل حرف z (حرف کوچک) را از متن استخراج کند.


از طریق فیلد زیر می توانید پاسخ خود را ثبت کنید. توجه داشته باشید که پس از تأیید اتوماتیک، الگو ها یکبار دیگر به صورت دستی نیز تصحیح و بررسی خواهند شد. الگوی شما باید به صورت جامع و نه فقط برای تست های داده شده کاربردی باشد.

پاسخ های کاربران به این تمرین (6 پاسخ)

پاسخ تمرینات ریجکس سطح متوسط و سخت فقط برای اعضای ویژه سایت قابل مشاهده است.
aliahmadi98 امتیاز:‌ 6815

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

0 0
29 آبان 1402
Dragon امتیاز:‌ 3606

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

0 0
4 شهريور 1402
user-IoQl امتیاز:‌ 2244

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

0 0
7 مرداد 1402
Aliak امتیاز:‌ 7491

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

0 0
30 تير 1402
zohreh امتیاز:‌ 3513

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

0 0
27 خرداد 1402
hamed3033 امتیاز:‌ 2686

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

0 0
27 خرداد 1402
/ /g
The website's page load time decreased by 50% after optimizing the code and images.
The website's page load time decreased by 50% after optimizing the code and images.
The zookeeper wore a hazmat suit to feed the zebra.
The zookeeper wore a hazmat suit to feed the zebra.
The pizza was topped with extra cheese and sizzling hot pepperoni.
The pizza was topped with extra cheese and sizzling hot pepperoni.
The wizard gazed at the sizzling, glowing embers in the brazier.
The wizard gazed at the sizzling, glowing embers in the brazier.