بکندباز

دانش آموزان یک مدرسه در صورتی که 3 روز متوالی غایب نباشند و بیشتر از یک روز تأخیر نداشته باشند، مشمول دریافت یک جایزه می شوند.

در یک دوره ی n روزه، برای ثبت وضعیت هر یک از دانش آموزان از حرف های L به معنی تأخیر، O به معنی سر وقت و A به معنی غایب استفاده شده است

برای یک دوره ی 4 روزه، جمعاً 81 حالت مختلف برای هر دانش آموز ممکن است اتفاق بیفتد که دقیقاً در یکی از این 43 حالت که در زیر آمده، دانش آموز می تواند جایزه را دریافت کند:

OOOO OOOA OOOL OOAO OOAA OOAL OOLO OOLA OAOO OAOA
OAOL OAAO OAAL OALO OALA OLOO OLOA OLAO OLAA AOOO
AOOA AOOL AOAO AOAA AOAL AOLO AOLA AAOO AAOA AAOL
AALO AALA ALOO ALOA ALAO ALAA LOOO LOOA LOAO LOAA
LAOO LAOA LAAO

همانطور که می بینید هیچ سه حرف A متوالی وجود ندارد و حداکثر 1 حرف L نیز در این حالت ها وجود دارد.

اکنون محاسبه کنید که در یک دوره ی 10 روزه، چند حالت برای دریافت جایزه وجود دارد؟

پاسخ های کاربران به این تمرین

alitayyar
امتیاز:‌ 10319
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
19 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

quchani
امتیاز:‌ 5550
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
15 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

AmirNamdari
امتیاز:‌ 6660
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
9 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

aliahmadi98
امتیاز:‌ 7310
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
29 آبان 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-mqtz
امتیاز:‌ 6355
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
14 تير 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 16496
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
9 فروردين 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Foad
امتیاز:‌ 2473
0 0
‎پایتون‎
30 بهمن 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

rezagh3
امتیاز:‌ 2271
0 0
‎پایتون‎
9 آذر 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

msadeghii
امتیاز:‌ 975
0 0
‎پایتون‎
31 مرداد 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

morydalton
امتیاز:‌ 50
0 0
‎پایتون‎
2 خرداد 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

hamed3033
امتیاز:‌ 2806
0 0
‎پایتون‎
19 فروردين 1401

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Mohsen
امتیاز:‌ 2041
0 0
‎پایتون‎
12 ارديبهشت 1400

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

backendbaz
امتیاز:‌ 3683
0 0
‎پایتون‎
3 مهر 1399

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*