بکندباز

به شما یک عدد صحیح داده می شود. وظیفه شما این است که یک حروف الفبای رنگولی با اندازه n چاپ کنید. (رنگولی شکلی از هنر عامیانه هندی است که بر اساس خلق الگوها شکل گرفته است.)

اندازه های مختلف رنگولی الفبا در زیر نشان داده شده است:

 

#size 3

----c----
--c-b-c--
c-b-a-b-c
--c-b-c--
----c----

#size 5

--------e--------
------e-d-e------
----e-d-c-d-e----
--e-d-c-b-c-d-e--
e-d-c-b-a-b-c-d-e
--e-d-c-b-c-d-e--
----e-d-c-d-e----
------e-d-e------
--------e--------

#size 10

------------------j------------------
----------------j-i-j----------------
--------------j-i-h-i-j--------------
------------j-i-h-g-h-i-j------------
----------j-i-h-g-f-g-h-i-j----------
--------j-i-h-g-f-e-f-g-h-i-j--------
------j-i-h-g-f-e-d-e-f-g-h-i-j------
----j-i-h-g-f-e-d-c-d-e-f-g-h-i-j----
--j-i-h-g-f-e-d-c-b-c-d-e-f-g-h-i-j--
j-i-h-g-f-e-d-c-b-a-b-c-d-e-f-g-h-i-j
--j-i-h-g-f-e-d-c-b-c-d-e-f-g-h-i-j--
----j-i-h-g-f-e-d-c-d-e-f-g-h-i-j----
------j-i-h-g-f-e-d-e-f-g-h-i-j------
--------j-i-h-g-f-e-f-g-h-i-j--------
----------j-i-h-g-f-g-h-i-j----------
------------j-i-h-g-h-i-j------------
--------------j-i-h-i-j--------------
----------------j-i-j----------------
------------------j------------------

نمونه ورودی و خروجی

print_rangoli(3) ➞ ----c----\n--c-b-c--\nc-b-a-b-c\n--c-b-c--\n----c----

print_rangoli(5) ➞ --------e--------\n------e-d-e------\n----e-d-c-d-e----\n--e-d-c-b-c-d-e--\ne-d-c-b-a-b-c-d-e\n--e-d-c-b-c-d-e--\n----e-d-c-d-e----\n------e-d-e------\n--------e--------

print_rangoli(10) ➞ ------------------j------------------\n----------------j-i-j----------------\n--------------j-i-h-i-j--------------\n------------j-i-h-g-h-i-j------------\n----------j-i-h-g-f-g-h-i-j----------\n--------j-i-h-g-f-e-f-g-h-i-j--------\n------j-i-h-g-f-e-d-e-f-g-h-i-j------\n----j-i-h-g-f-e-d-c-d-e-f-g-h-i-j----\n--j-i-h-g-f-e-d-c-b-c-d-e-f-g-h-i-j--\nj-i-h-g-f-e-d-c-b-a-b-c-d-e-f-g-h-i-j\n--j-i-h-g-f-e-d-c-b-c-d-e-f-g-h-i-j--\n----j-i-h-g-f-e-d-c-d-e-f-g-h-i-j----\n------j-i-h-g-f-e-d-e-f-g-h-i-j------\n--------j-i-h-g-f-e-f-g-h-i-j--------\n----------j-i-h-g-f-g-h-i-j----------\n------------j-i-h-g-h-i-j------------\n--------------j-i-h-i-j--------------\n----------------j-i-j----------------\n------------------j------------------

نکات

  • مرکز رنگولی دارای اولین حرف الفبا a و مرز n دارای n امین حرف الفبا (به ترتیب حروف الفبا) است.
  • n بین یک تا 27 است
print_rangoli(3)  ➞ ----c----\n--c-b-c--\nc-b-a-b-c\n--c-b-c--\n----c----
print_rangoli(5)  ➞ --------e--------\n------e-d-e------\n----e-d-c-d-e----\n--e-d-c-b-c-d-e--\ne-d-c-b-a-b-c-d-e\n--e-d-c-b-c-d-e--\n----e-d-c-d-e----\n------e-d-e------\n--------e--------
print_rangoli(10)  ➞ ------------------j------------------\n----------------j-i-j----------------\n--------------j-i-h-i-j--------------\n------------j-i-h-g-h-i-j------------\n----------j-i-h-g-f-g-h-i-j----------\n--------j-i-h-g-f-e-f-g-h-i-j--------\n------j-i-h-g-f-e-d-e-f-g-h-i-j------\n----j-i-h-g-f-e-d-c-d-e-f-g-h-i-j----\n--j-i-h-g-f-e-d-c-b-c-d-e-f-g-h-i-j--\nj-i-h-g-f-e-d-c-b-a-b-c-d-e-f-g-h-i-j\n--j-i-h-g-f-e-d-c-b-c-d-e-f-g-h-i-j--\n----j-i-h-g-f-e-d-c-d-e-f-g-h-i-j----\n------j-i-h-g-f-e-d-e-f-g-h-i-j------\n--------j-i-h-g-f-e-f-g-h-i-j--------\n----------j-i-h-g-f-g-h-i-j----------\n------------j-i-h-g-h-i-j------------\n--------------j-i-h-i-j--------------\n----------------j-i-j----------------\n------------------j------------------

پاسخ های کاربران به این تمرین

Zirock
امتیاز:‌ 1895
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
12 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-OYRr
امتیاز:‌ 2795
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
18 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

AmirNamdari
امتیاز:‌ 6660
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
3 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

amiroo86
امتیاز:‌ 595
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
16 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*