بکندباز
این تمرین با ابزار chatgpt ساخته شده است. در صورتی که اشکالی در متن سوال یا تست ها مشاهده می کنید لطفاً از طریق تب "نظرات" اعلام کنید.

تابعی بنویسید که یک رشته را به عنوان ورودی دریافت کند و تعداد حروف بزرگ و حروف کوچک آن را محاسبه کند. توجه کنید که فقط حروف انگلیسی را در نظر بگیرید.

نمونه ورودی و خروجی

count_upper_lower("Hello World") ➞ Upper case: 2, Lower case: 8

count_upper_lower("Python Programming") ➞ Upper case: 2, Lower case: 15

count_upper_lower("12345AbCdEf") ➞ Upper case: 3, Lower case: 3
count_upper_lower("Hello World")  ➞ Upper case: 2, Lower case: 8
count_upper_lower("Python Programming")  ➞ Upper case: 2, Lower case: 15
count_upper_lower("12345AbCdEf")  ➞ Upper case: 3, Lower case: 3

پاسخ های کاربران به این تمرین

mary2432
امتیاز:‌ 915
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
16 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amin
امتیاز:‌ 12686
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
2 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*