بکندباز
این تمرین با ابزار chatgpt ساخته شده است. در صورتی که اشکالی در متن سوال یا تست ها مشاهده می کنید لطفاً از طریق تب "نظرات" اعلام کنید.

تابعی بنویسید که یک لیست از اعداد را گرفته و تمام اعداد تکراری را حذف کند. نتیجه باید یک لیست بدون اعداد تکراری باشد.

نمونه ورودی و خروجی

remove_duplicates([1, 2, 3, 2, 4, 5]) ➞ [1, 3, 4, 5]

remove_duplicates([5, 5, 6, 7, 8, 8, 9]) ➞ [6, 7, 9]

remove_duplicates([10, 10, 10, 10]) ➞ [10]
remove_duplicates([1, 2, 3, 2, 4, 5])  ➞ [1, 3, 4, 5]
remove_duplicates([5, 5, 6, 7, 8, 8, 9])  ➞ [6, 7, 9]
remove_duplicates([10, 10, 10, 10])  ➞ [10]

پاسخ های کاربران به این تمرین

shakaram.pv
امتیاز:‌ 370
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
15 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Alann2
امتیاز:‌ 2025
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
5 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amin
امتیاز:‌ 12686
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
17 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

FDK2077
امتیاز:‌ 7544
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
17 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

AmirAli-MPF
امتیاز:‌ 845
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
17 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*