بکندباز
این تمرین با ابزار chatgpt ساخته شده است. در صورتی که اشکالی در متن سوال یا تست ها مشاهده می کنید لطفاً از طریق تب "نظرات" اعلام کنید.

تابعی بنویسید که دو مجموعه از اعداد را دریافت کند و بررسی کند که آیا مجموع اعضای هر دو مجموعه برابر است یا خیر.
چالش شما این است که تنها از عملیات جمع، انجمن، تفاضل و تقسیم استفاده کنید برای بررسی این موضوع.

نمونه ورودی و خروجی

check_set_equality({1, 2, 3}, {3, 2, 1}) ➞ True

check_set_equality({4, 5, 6}, {7, 8, 9}) ➞ False

check_set_equality({1, 2, 3}, {4, 5, 6}) ➞ False
check_set_equality({1, 2, 3}, {3, 2, 1})  ➞ True
check_set_equality({4, 5, 6}, {7, 8, 9})  ➞ False
check_set_equality({1, 2, 3}, {4, 5, 6})  ➞ False

پاسخ های کاربران به این تمرین

user-OYRr
امتیاز:‌ 2995
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
2 خرداد 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amin
امتیاز:‌ 12686
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
2 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

parsiya
امتیاز:‌ 4835
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
23 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Alann2
امتیاز:‌ 2025
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
17 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*