بکندباز
این تمرین با ابزار chatgpt ساخته شده است. در صورتی که اشکالی در متن سوال یا تست ها مشاهده می کنید لطفاً از طریق تب "نظرات" اعلام کنید.

تابعی بنویسید که سه ضلع یک مثلث را به عنوان ورودی دریافت کند و مساحت این مثلث را محاسبه کند و در خروجی برگرداند. فرض کنید مثلث دارای طول ضلع‌های صحیح است و با فرمول هرون (Heron) مساحت آن را محاسبه کنید. فرمولی که می‌توانید برای محاسبه مساحت مثلث استفاده کنید به این صورت است:
[Area = sqrt{s * (s – a) * (s – b) * (s – c)}]

که در این فرمول (s) نیز برابر است با نصف محیط مثلث و (a) , (b) , (c) به ترتیب طول سه ضلع مثلث است.

نمونه ورودی و خروجی

triangle_area(3, 4, 5) ➞ 6

triangle_area(7, 8, 9) ➞ 26.83

triangle_area(10, 11, 12) ➞ 51.52
triangle_area(3, 4, 5)  ➞ 6
triangle_area(7, 8, 9)  ➞ 26.83
triangle_area(10, 11, 12)  ➞ 51.52

پاسخ های کاربران به این تمرین

mary2432
امتیاز:‌ 915
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
15 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amin
امتیاز:‌ 12686
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
2 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

parsiya
امتیاز:‌ 4835
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
23 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Alann2
امتیاز:‌ 2025
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
18 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 16431
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
18 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*