بکندباز
این تمرین با ابزار chatgpt ساخته شده است. در صورتی که اشکالی در متن سوال یا تست ها مشاهده می کنید لطفاً از طریق تب "نظرات" اعلام کنید.

تابعی بنویسید که عدد n را به عنوان ورودی دریافت کند و مقدار عنصر n ام در سری فیبوناچی را به صورت بازگشتی محاسبه کند. در این بسط فیبوناچی، اعضای اولیه به صورتی شروع می‌شوند که اولین دو عدد برابر با 1 و 1 هستند و عدد بعدی با جمع دو عدد قبلی به دست می‌آید. بنابراین فرمول عمومی برای این سری به صورت زیر است:
\[
F(n) = left\{
begin{array}{ll}
1 & mbox{ if } n = 1 mbox{ or } n = 2 \
F(n-1) + F(n-2) & mbox{ otherwise }
end{array}
\right.
\]

نمونه ورودی و خروجی

fibonacci_recursive(1) ➞ 1

fibonacci_recursive(5) ➞ 5

fibonacci_recursive(8) ➞ 21
fibonacci_recursive(1)  ➞ 1
fibonacci_recursive(5)  ➞ 5
fibonacci_recursive(8)  ➞ 21

پاسخ های کاربران به این تمرین

Amin
امتیاز:‌ 12686
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
2 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

parsiya
امتیاز:‌ 4835
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
23 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

FDK2077
امتیاز:‌ 7544
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
21 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Alann2
امتیاز:‌ 2025
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
20 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 8050
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
19 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*