بکندباز
این تمرین با ابزار chatgpt ساخته شده است. در صورتی که اشکالی در متن سوال یا تست ها مشاهده می کنید لطفاً از طریق تب "نظرات" اعلام کنید.

یک تابع بنویسید که یک ماتریس n*n را از ورودی گرفته و ماتریس قالبی همان ماتریس را برگرداند. ماتریس قالبی یک ماتریس n*n است که در آن اعداد اصلی قطر اصلی (از بالا به پایین و از چپ به راست) برابر با اولیه بقیه اجزای ماتریس 0 باشد. یعنی اعداد غیر قطر اصلی ماتریس قالبی همگی صفر هستند.
برای این کار می توانید از زیر ماژول numpy در پایتون استفاده کنید.
نکته: حتما از np.array برای تبدیل ورودی به یک ماتریس numpy استفاده کنید.

نمونه ورودی و خروجی

matrix_diagonalize([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]) ➞ [[1, 0, 0], [0, 5, 0], [0, 0, 9]]

matrix_diagonalize([[2, 4], [6, 8]]) ➞ [[2, 0], [0, 8]]

matrix_diagonalize([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]])  ➞ [[1, 0, 0], [0, 5, 0], [0, 0, 9]]
matrix_diagonalize([[2, 4], [6, 8]])  ➞ [[2, 0], [0, 8]]

پاسخ های کاربران به این تمرین

Amin
امتیاز:‌ 12686
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
2 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

FDK2077
امتیاز:‌ 7544
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
21 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Alann2
امتیاز:‌ 2025
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
20 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*