بکندباز
این تمرین با ابزار chatgpt ساخته شده است. در صورتی که اشکالی در متن سوال یا تست ها مشاهده می کنید لطفاً از طریق تب "نظرات" اعلام کنید.

یک تابع بنویسید که یک عدد صحیح مثبت را به عنوان ورودی دریافت کند و تعداد اعداد اول کوچکتر یا مساوی آن عدد را محاسبه کند و برگرداند. یک عدد اول، عددی است که بزرگتر از ۱ بوده و تنها بر تقسیم پذیر بر خودش و بر ۱ می باشد.
\n
\nمثال: برای عدد ۱۰، تعداد اعداد اول کوچکتر یا مساوی آن چهار عدد (۲، ۳، ۵ و ۷) است.
\n
\nنمونه ورودی و خروجی
\nget_prime_count(10) ➞ 4
\n
\nget_prime_count(20) ➞ 8
\n
\nget_prime_count(30) ➞ 10

نمونه ورودی و خروجی

get_prime_count(10) ➞ 4

get_prime_count(20) ➞ 8

get_prime_count(30) ➞ 10
get_prime_count(10)  ➞ 4
get_prime_count(20)  ➞ 8
get_prime_count(30)  ➞ 10

پاسخ های کاربران به این تمرین

Amin
امتیاز:‌ 12686
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
1 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Alann2
امتیاز:‌ 2025
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
22 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

FDK2077
امتیاز:‌ 7544
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
21 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 8050
تصحیح اتوماتیک 1 0
‎پایتون‎
19 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*