بکندباز
این تمرین با ابزار chatgpt ساخته شده است. در صورتی که اشکالی در متن سوال یا تست ها مشاهده می کنید لطفاً از طریق تب "نظرات" اعلام کنید.

تابعی بنویسید که یک رشته را گرفته و مقدار ASCII هر کاراکتر آن را به صورت یک لیست برگرداند. برای مثال، اگر ورودی “hello” باشد، تابع باید لیست [104, 101, 108, 108, 111] را برگرداند که معادل کد ASCII حرف های “h”, “e”, “l”, “l”, “o” است.
\n
\nascii_converter(“hello”) ➞ [104, 101, 108, 108, 111] \nascii_converter(“world”) ➞ [119, 111, 114, 108, 100] \nascii_converter(“12345”) ➞ [49, 50, 51, 52, 53] \n
\nThe cursive form of “hello” is “𝓱𝓮𝓵𝓵𝓸”.
\n

نمونه ورودی و خروجی

ascii_converter("hello")  ➞ [104, 101, 108, 108, 111]

ascii_converter("world")  ➞ [119, 111, 114, 108, 100]

ascii_converter("coding")  ➞ [99, 111, 100, 105, 110, 103]
ascii_converter("hello")   ➞ [104, 101, 108, 108, 111]
ascii_converter("world")   ➞ [119, 111, 114, 108, 100]
ascii_converter("coding")   ➞ [99, 111, 100, 105, 110, 103]

پاسخ های کاربران به این تمرین

user-OYRr
امتیاز:‌ 2995
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
1 خرداد 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

hamednbz
امتیاز:‌ 1445
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
17 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amin
امتیاز:‌ 12686
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
2 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-Ths8
امتیاز:‌ 658
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
26 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

parsiya
امتیاز:‌ 4835
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
23 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Alann2
امتیاز:‌ 2025
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
22 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

FDK2077
امتیاز:‌ 7544
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
21 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 8050
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
19 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*