بکندباز
این تمرین با ابزار chatgpt ساخته شده است. در صورتی که اشکالی در متن سوال یا تست ها مشاهده می کنید لطفاً از طریق تب "نظرات" اعلام کنید.

تابعی بنویسید که یک رشته حروفی را به عنوان ورودی بگیرد و مجموع کد ASCII تمام اعداد در آن رشته را محاسبه کند و برگرداند. برای مثال، اگر ورودی “Hello123” باشد، مجموع کد ASCII اعداد 1، 2 و 3 را حساب کرده و برگرداند. (راهنمایی: کد ASCII اعداد از 48 تا 57 می‌باشد).

نمونه ورودی و خروجی

sum_ascii_numbers("Hello123") ➞ 150

sum_ascii_numbers("abc456xyz") ➞ 159

sum_ascii_numbers("789!@#") ➞ 168
sum_ascii_numbers("Hello123")  ➞ 150
sum_ascii_numbers("abc456xyz")  ➞ 159
sum_ascii_numbers("789!@#")  ➞ 168

پاسخ های کاربران به این تمرین

user-OYRr
امتیاز:‌ 2995
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
1 خرداد 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

seyed
امتیاز:‌ 1055
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
4 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amin
امتیاز:‌ 12686
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
2 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

zohreh
امتیاز:‌ 3668
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
29 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Alann2
امتیاز:‌ 2025
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
22 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*