بکندباز
این تمرین با ابزار chatgpt ساخته شده است. در صورتی که اشکالی در متن سوال یا تست ها مشاهده می کنید لطفاً از طریق تب "نظرات" اعلام کنید.

تابعی بنویسید که یک رشته و یک عدد صحیح به عنوان ورودی دریافت کند. این عدد نمایانگر طول خط متن است. تابع باید رشته را به صورتی فرمت دهد که در هر خط، تنها تعداد مشخصی از کاراکترها قرار گیرد و در خط بعدی ادامه یابد.

نمونه ورودی و خروجی

word_wrap("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.", 20) ➞ Lorem ipsum dolor \nsit amet, \nconsectetur \nadipiscing elit.

word_wrap("In hac habitasse platea dictumst.", 10) ➞ In hac \nhabitasse \nplatea \ndictumst.

word_wrap("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.", 20)  ➞ Lorem ipsum dolor \nsit amet, \nconsectetur \nadipiscing elit.
word_wrap("In hac habitasse platea dictumst.", 10)  ➞ In hac \nhabitasse \nplatea \ndictumst.

پاسخ های کاربران به این تمرین

Amin
امتیاز:‌ 12686
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
2 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

zohreh
امتیاز:‌ 3668
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
29 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*