بکندباز

roholasepehri

متولد سال 88;like programing

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 15 80
آسان 30 300
متوسط 15 425
زبان ها
زبان امتیاز
Python 982
C++ 64
C# 3
جدول ها
زبان تعداد امتیاز
Python 2 50

دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:

python 106%
sql 6%
csharp 8%
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
اسکناس های دلاری Python
تعداد اعداد زوج Python
سری فیبوناچی بازگشتی Python
سری فیبوناچی بازگشتی C++
زوج یا فرد؟ Python

بیشتر

آخرین تمریناتی که ارسال کرده است
عنوان تمرین تعداد حل
ساخت قله عددی 44
ساخت تابع اندازه گیر 62
حدس نام 62
چاپ ارقام 50
چاپ اعداد مابین 57

بیشتر