بکندباز

در نظریه احتمال، ماتریس احتمال ماتریسی است به این صورت که:

 • ماتریس یک ماتریس مربع است (تعداد سطر به اندازه ستون).
 • همه ورودی ها احتمال هستند، یعنی اعدادی بین 0 و 1.
 • مجموع سطرها به 1 می رسد.

مثال زیر نمونه ای از ماتریس احتمال است:

[
 [0.5, 0.5, 0.0],
 [0.2, 0.5, 0.3],
 [0.1, 0.2, 0.7]
]

توجه داشته باشید که اگرچه همه سطرها تا 1 جمع می شوند، هیچ محدودیتی در ستون ها وجود ندارد، که ممکن است به 1 برسند یا خیر.

تابعی بنویسید که تعیین کند آیا ماتریس ورودی، ماتریس احتمال است یا نه.

نمونه ورودی و خروجی

is_prob_matrix([ [0.5, 0.5, 0.0], [0.2, 0.5, 0.3], [0.1, 0.2, 0.7]]) ➞ True

is_prob_matrix([ [0.5, 0.5, 0.0], [0.2, 0.5, 0.3]]) ➞ False

is_prob_matrix([ [2, -1], [-1, 2]]) ➞ False
is_prob_matrix([ [0.5, 0.5, 0.0], [0.2, 0.5, 0.3], [0.1, 0.2, 0.7]]) ➞ True
is_prob_matrix([ [0.5, 0.5, 0.0], [0.2, 0.5, 0.3]]) ➞ False
is_prob_matrix([ [2, -1], [-1, 2]]) ➞ False
is_prob_matrix([ [0, 1], [1, 0]]) ➞ True
is_prob_matrix([ [0.5, 0.4], [0.5, 0.6]]) ➞ False

پاسخ های کاربران به این تمرین

Amin
امتیاز:‌ 12686
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
3 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Zirock
امتیاز:‌ 1895
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
12 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Aaaaaa
امتیاز:‌ 580
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
14 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Aliak
امتیاز:‌ 9271
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
5 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-t4h6
امتیاز:‌ 255
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
5 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-OYRr
امتیاز:‌ 2520
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
16 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ِDr.Neo
امتیاز:‌ 255
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 8050
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

aliahmadi98
امتیاز:‌ 7285
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
7 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

AmirNamdari
امتیاز:‌ 6660
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
3 بهمن 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 16431
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
25 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

quchani
امتیاز:‌ 5550
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
23 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

alitayyar
امتیاز:‌ 10044
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
19 دي 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*