بکندباز
این تمرین با ابزار chatgpt ساخته شده است. در صورتی که اشکالی در متن سوال یا تست ها مشاهده می کنید لطفاً از طریق تب "نظرات" اعلام کنید.

یک ذره با جرم m از ارتفاع h رها می‌شود. بر اساس قانون حفظ انرژی، می‌توان ارتفاع کلی ذره را محاسبه کرد. نوشتن تابعی که جرم و ارتفاع ذره را گرفته و ارتفاع کلی که ذره به سطح زمین خواهد رسید را محاسبه کند. برای محاسبه می‌توانید از انرژی جنبشی و جابجایی استفاده کنید. فرض کنید ثقل را در نظر نمی‌گیریم و اصطلاحا اصل انرژی حفظ می‌شود.
\n
توجه: برای ایجاد راحتی در محاسبات، ارتفاع به واحد متر و جرم به واحد کیلوگرم ورودی داده می‌شوند.
\n
تابعی بنویسید که جرم و ارتفاع ذره را به عنوان ورودی بگیرد و ارتفاع کلی که ذره به سطح زمین خواهد رسید را در خروجی برگرداند.
\n
نمونه ورودی و خروجی
\n
total_height(5, 10) ➞ 10
\n
(total_height(1, 2)) ➞ 2
\n
(total_height(0.5, 100)) ➞ 100

نمونه ورودی و خروجی

total_height(5, 10)  ➞ 10

total_height(1, 2)  ➞ 2

total_height(0.5, 100)  ➞ 100
total_height(5, 10)   ➞ 10
total_height(1, 2)   ➞ 2
total_height(0.5, 100)   ➞ 100

پاسخ های کاربران به این تمرین

hamednbz
امتیاز:‌ 1445
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
17 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mary2432
امتیاز:‌ 915
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
5 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amin
امتیاز:‌ 12686
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
2 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Alann2
امتیاز:‌ 2025
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
30 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

parsiya
امتیاز:‌ 4835
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
23 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

alitayyar
امتیاز:‌ 10044
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
22 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*