بکندباز
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
خیلی آسان 26 145
آسان 199 2035
متوسط 146 3685
سخت 29 1450
زبان ها
زبان امتیاز
Python 3618.06056129
C++ 3031
Java 1203
PHP 189
C# 156
C 60
Swift 10
فعالیت در بخش پرسش و پاسخ
تعداد سوالات 1
تعداد پاسخ ها 5
جدول ها
زبان تعداد امتیاز
Python 2 50

دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:

php 98%
cpp 100%
java 100%
python 100%
sql 100%
csharp 35%
آخرین تمریناتی که ارسال کرده است
عنوان تمرین تعداد حل
محاسبۀ حد یک عبارت ریاضی 1
زیرمجموعه‌های یک لیست 5
شمارش تعداد 1 22
چندمین حرف 33
یکان اول 26

بیشتر