بکندباز

در این تمرین لیستی از رشته های متشکل از حروف a-j به شما داده می شود. این لیست، لیستی از اعداد اول متوالی است که به یک رمز جایگزین ساده تبدیل شده اند. هر یک از اعداد (0-9) با یکی از حروف a-j جایگزین شده و رمزنگاری شده اند. در هر تست، طرح جایگزینی برای همه اعضای لیست یکسان است.

وظیفه شما ایجاد تابعی است که لیست اعداد اول را از لیست رشته های رمز شده بازیابی کند.

نمونه ورودی و خروجی

cryptoprimes(["bb", "bi", "bg", "bc"]) ➞ [11, 13, 17, 19]

cryptoprimes(["b", "c", "a", "i"]) ➞ [2, 3, 5, 7]

cryptoprimes(["fgf", "fgb", "fgi", "fgd", "ffb"]) ➞ [101, 103, 107, 109, 113]

نکات

  • اعداد اول خروجی، متوالی هستند.
  • تنها یک راه حل ممکن برای هر یک از تست ها وجود دارد.
  • طرح رمز برای هر یک از تست ها متفاوت است.
cryptoprimes(["bb", "bi", "bg", "bc"])  ➞ [11, 13, 17, 19]
cryptoprimes(["b", "c", "a", "i"])  ➞ [2, 3, 5, 7]
cryptoprimes(["fgf", "fgb", "fgi", "fgd", "ffb"])  ➞ [101, 103, 107, 109, 113]
cryptoprimes(["ebhi", "ebhf", "ecaf", "ecjf", "ecjb"])  ➞ [6791, 6793, 6803, 6823, 6827]

پاسخ های کاربران به این تمرین

Astranger
امتیاز:‌ 1120
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
13 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

AmirNamdari
امتیاز:‌ 6660
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
10 اسفند 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

alitayyar
امتیاز:‌ 10044
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
29 آذر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

zohreh
امتیاز:‌ 3668
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
22 مهر 1402

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*

تمرینات مرتبط