بکندباز
این تمرین با ابزار chatgpt ساخته شده است. در صورتی که اشکالی در متن سوال یا تست ها مشاهده می کنید لطفاً از طریق تب "نظرات" اعلام کنید.

تابع بازگشتی بنویسید که یک عدد صحیح مثبت دریافت کرده و اعداد آن عدد را با یکدیگر جمع کند و نتیجه را به عنوان یک رشته برگرداند. اگر جمع ارقام حاصل شده دو رقم یا بیشتر داشت، باید تا جایی که فقط یک رقم باقی بماند، جمع اعداد را دوباره بدست آورید.
برای مثال اگر عدد ورودی 4567 باشد، ابتدا 4+5+6+7 = 22 خواهد بود و سپس 2+2 = 4 که به عنوان خروجی برگشت داده می‌شود.

نمونه ورودی و خروجی

sum_digits_until_single(4567) ➞ "4"

sum_digits_until_single(1234567890) ➞ "9"

sum_digits_until_single(999999) ➞ "9"
sum_digits_until_single(4567)  ➞ "4"
sum_digits_until_single(1234567890)  ➞ "9"
sum_digits_until_single(999999)  ➞ "9"

پاسخ های کاربران به این تمرین

shakaram.pv
امتیاز:‌ 370
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
15 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Alann2
امتیاز:‌ 2025
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
5 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

parsiya
امتیاز:‌ 4835
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
23 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mantix
امتیاز:‌ 16431
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
17 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amin
امتیاز:‌ 12686
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
17 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

FDK2077
امتیاز:‌ 7544
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
17 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-Ths8
امتیاز:‌ 658
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
17 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

AmirAli-MPF
امتیاز:‌ 845
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
17 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*