بکندباز
این تمرین با ابزار chatgpt ساخته شده است. در صورتی که اشکالی در متن سوال یا تست ها مشاهده می کنید لطفاً از طریق تب "نظرات" اعلام کنید.

تابعی بنویسید که لیستی از اعداد را در ورودی بگیرد و مجموع اعداد فرد و مجموع اعداد زوج را در خروجی برگرداند.

مثال:
sum_odd_even([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]) ➞ (25, 20)
در این مثال، اعداد فرد 1, 3, 5, 7, 9 بوده و جمع آن‌ها برابر با 25 است. اعداد زوج 2, 4, 6, 8 بوده و جمع آن‌ها برابر با 20 است.

sum_odd_even([10, 20, 30, 40, 50]) ➞ (0, 150)
در این مثال، هیچ عدد فرد وجود ندارد بنابراین جمع اعداد فرد برابر با 0 است. جمع اعداد زوج برابر با 150 است.

نمونه ورودی و خروجی

sum_odd_even([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]) ➞ (25, 20)

sum_odd_even([10, 20, 30, 40, 50]) ➞ (0, 150)

sum_odd_even([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])  ➞ (25, 20)
sum_odd_even([10, 20, 30, 40, 50])  ➞ (0, 150)

پاسخ های کاربران به این تمرین

roholasepehri
امتیاز:‌ 929
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
3 خرداد 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-OYRr
امتیاز:‌ 2995
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
27 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

mary2432
امتیاز:‌ 915
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
24 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

user-tdez
امتیاز:‌ 450
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
23 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

hamednbz
امتیاز:‌ 1445
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
12 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

alitayyar
امتیاز:‌ 10044
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
3 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Alim
امتیاز:‌ 640
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
1 ارديبهشت 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Amin
امتیاز:‌ 12686
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
31 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

ali-zizo
امتیاز:‌ 8050
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
30 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

FDK2077
امتیاز:‌ 7544
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
26 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

Alann2
امتیاز:‌ 2025
تصحیح اتوماتیک 0 0
‎پایتون‎
25 فروردين 1403

برای مشاهده پاسخ باید ابتدا وارد شده و قفل پاسخ را باز کنید

نظرات

*
*