بکندباز

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
آسان 23 200
متوسط 35 925
سخت 13 650
زبان ها
زبان امتیاز
Python 1867
PHP 952
Java 278
C# 110
C++ 37
C 10
فعالیت در بخش پرسش و پاسخ
تعداد سوالات 5
تعداد پاسخ ها 5
جدول ها
زبان تعداد امتیاز
PHP 1 35
Python 1 15

دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:

php 73%
cpp 100%
java 70%
python 39%
sql 102%
csharp 38%
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
جدا کردن مصوت تکراری Python
شمارش بیشترین تکرار ها Python
کفش فروش Python
رشته های جفت Python
کریپتوپرایم ها Python

بیشتر

آخرین تمریناتی که ارسال کرده است
عنوان تمرین تعداد حل
دنباله "نگاه کن و بگو" 24
جمع اعضای یک لیست 22
شماره پرونیک 27
حروف گمشده 3
آیا با وارونه اش برابر است؟ 4

بیشتر