بکندباز

مدیر وب سایت بکندباز

گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده
سطح تمرین تعداد امتیاز
آسان 15 150
متوسط 27 725
سخت 12 600
زبان ها
زبان امتیاز
Python 1331.35505163
PHP 931.5162532900001
Java 278
C# 110
C++ 37
C 10
فعالیت در بخش پرسش و پاسخ
تعداد سوالات 5
تعداد پاسخ ها 5
جدول ها
زبان تعداد امتیاز
PHP 1 35

دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:

php 73%
cpp 100%
java 70%
python 48%
sql 102%
csharp 38%
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین زبان
محاسبۀ حد یک عبارت ریاضی Python
در صف بایستید PHP
حجم یک مخروط Python
پیمایش تپه Python
طراحی فرش PHP

بیشتر

آخرین تمریناتی که ارسال کرده است
عنوان تمرین تعداد حل
از کدام نسل هستی؟ 3
مشتق یک تابع 2
شدت انفجار 4
کلمات طول فرد را معکوس کنید 12
مخفف کردن یک جمله 11

بیشتر