تفاوت لیست و تاپل در پایتون چیست؟

تعداد تکرار یک حرف در کلمه در پایتون

چطور تعداد تکرار یک حرف در یک کلمه یا جمله را پیدا کنیم. روش پیشنهادی خود را بنویسید.

گرفتن ماتریس از کاربر در پایتون

روش پیشنهادی شما برای گرفتن یک ماتریس از کاربر در ورودی چیست؟

پیدا کردن کوئری هایی که با یک کلمه خاص شروع می شوند

در php، اطلاعات یک فرم را با استفاده از متد POST دریافت کرده ایم. می خواهیم از بین کوئری های ارسال شده، فیلد هایی که name آن ها با کلمه _pr_name شروع می شوند را جدا کنیم. از چه روش […]

محاسبه میانگین لیست در پایتون

از چه روش هایی می توان میانگین عناصر موجود در یک لیست عددی در پایتون را محاسبه کرد؟

استخراج نام سایت در پایتون

فرض کنید یک url در قالب یک رشته داریم و می خواهیم نام دامنه را از آن استخراج کنیم. چه روش هایی را پیشنهاد می کنید؟ مثال https://backendbaz.ir/?s=abs&where=functions&lang=python => backendbaz.ir

حرف اول هر یک از اعضای لیست

لیستی شامل تعدادی رشته داریم که می خواهیم حرف اول هر یک از این رشته ها را داشته باشیم. راه حل پیشنهادی شما چیست؟

رند کردن اعداد در پایتون

در پایتون چطور یک عدد را تا 4 رقم اعشار رند کنیم؟

تکه تکه کردن یک کلمه یا جمله به کاراکترهایش در پایتون

در پایتون چطور می توانیم یک کلمه یا جمله را به‌ تمام کاراکترهایش تقسیم کنیم و در قالب یک لیست نمایش دهیم؟

تشخیص حروف کوچک و بزرگ در پایتون

در پایتون چطور تشخیص دهیم که یک حرف کوچک هست یا بزرگ؟

مرتب سازی لیست در پایتون

برای مرتب سازی لیست ها در پایتون چه روشی را پیشنهاد می کنید؟

جستجو در آرایه در php

چطور در یک آرایه در php به دنبال یک رشته یا عدد خاص بگردیم؟

برای ارسال پرسش باید ابتدا در سایت وارد شوید.