لیست تمرین برنامه نویسی

تمرین پایتون، php، جاوا، C++ و چندین زمان برنامه نویسی بکند دیگر

ارسال سؤال تمرین

تمرین محاسبۀ حد یک عبارت ریاضی 50+


تگ ها: اعداد ریاضیات معادلات

تمرین بازی دوز 50+


تگ ها: آرایه ها اعداد بازی عملیات منطقی

تمرین ساعت خواب 50+


تگ ها: آرایه ها اعداد رشته ها عملیات منطقی

تمرین پیمایش تپه 50+


تگ ها: ریاضیات فیزیک

تمرین تعویض بیت ها 50+


تگ ها: عملیات بیتی فرمت دهی متن

تمرین برج هانوی 50+


تگ ها: اعداد الگوریتم ریاضیات مصاحبه

تمرین مسیر ربات 50+


تگ ها: اعتبارسنجی عملیات منطقی

تمرین بیشترین جمع مسیر 50+


تگ ها: اعداد ریاضیات شمارش مسیریابی

تمرین الگوی پاسکال 50+


تگ ها: اعداد ریاضیات هندسه

تمرین طولانی تری زیررشته زوج/فرد 50+


تگ ها: ریاضیات عبارات باقاعده

تمرین پیدا کردن امتیاز کل 50+


تگ ها: اعداد حلقه ها رشته ها ریاضیات کد اسکی مرتب سازی

تمرین اعداد جالب 50+


تگ ها: اعداد حلقه ها ریاضیات

تمرین پیدا کردن الگو 50+


تمرین محاسبه جذر عدد 50+


تگ ها: اعداد ریاضیات

تمرین مجموع رقم های کوچکترین عدد 50+


تگ ها: اعداد ریاضیات

تمرین بازی قدیمی و جذاب فکر بکر 50+


تگ ها: اعداد رمز نگاری ریاضیات

تمرین شمارش اعداد اول 50+


تگ ها: اعداد اعداد اول حلقه ها ریاضیات شمارش

تمرین رمزنگاری اتباش 50+


تگ ها: رشته ها رمز نگاری کد اسکی

تمرین کوچکترین مضرب مشترک اعداد ورودی 50+


تگ ها: آرایه ها اعداد ریاضیات

تمرین 10001 مین عدد اول 50+


تگ ها: اعداد اعداد اول