لیست تمرین برنامه نویسی

تمرین پایتون، php، جاوا، C++ و چندین زمان برنامه نویسی بکند دیگر

ارسال سؤال تمرین

تمرین یک دایره و دو مربع 25+


تگ ها: جبر ریاضیات هندسه

تمرین جمع اعداد زوج و فرد 10+


تگ ها: آرایه ها توابع مرتبه بالا ریاضیات ساختار داده

تمرین حذف حروف ABC 10+


تگ ها: رشته ها فرمت دهی متن

تمرین معکوس کلمات با پنج حرف یا بیشتر 25+


تگ ها: حلقه ها رشته ها

تمرین مدل سازی پورتال دانشگاه 100+


تگ ها: کلاس ها وراثت

تمرین انتقال صفر به انتهای لیست 25+


تگ ها: اعداد حلقه ها

تمرین مرتب کردن جمله بر اساس عدد هر کلمه 25+


تگ ها: اعداد حلقه ها رشته ها

تمرین صورتک های خندان را پیدا کنید 25+


تگ ها: رشته ها عبارات باقاعده

تمرین معکوس کردن رشته 25+


تگ ها: حلقه ها رشته ها

تمرین بازی ماری – پر کردن فضا 25+


تگ ها: اعداد بازی ریاضیات

تمرین زیرمجموعه‌های یک لیست 25+


تگ ها: آرایه ها ریاضیات

تمرین ورزشکار دونده 25+


تگ ها: آرایه ها رشته ها

تمرین جمع اعداد لیست 25+


تگ ها: آرایه ها اعداد حلقه ها

تمرین جداسازی کد 25+


تگ ها: اعداد رشته ها

تمرین H4ck3r Sp34k 10+


تگ ها: رشته ها رمز نگاری فرمت دهی متن

تمرین تأکید بر کلمات 25+


تگ ها: رشته ها

تمرین اعتبار سنجی پین کد ATM 10+


تگ ها: اعتبارسنجی اعداد

تمرین جدا کردن هزارگان ها 25+


تگ ها: اعداد رشته ها ریاضیات

تمرین تکرار متوالی حرف 25+


تگ ها: حلقه ها رشته ها شمارش

تمرین چاپ کاراکتر وسط 25+


تگ ها: رشته ها