بکندباز

تفاوت pull و fetch در گیت

در گیت، pull و fetch دو دستور متفاوت هستند که برای بروزرسانی مخزن از سرور استفاده می‌شوند. اما تفاوت‌های زیر بین این دو دستور وجود دارد:

  1. Pull: دستور pull برای همزمان کردن مخزن محلی با مخزن راه دور (remote repository) استفاده می‌شود. این دستور ابتدا تغییرات را از مخزن راه دور به مخزن محلی می‌کشد (fetch) و سپس تغییرات را در مخزن محلی اعمال می‌کند (merge). به این ترتیب، مخزن محلی با مخزن راه دور همگام می‌شود.

  2. Fetch: دستور fetch نیز برای همگام‌سازی مخزن محلی با مخزن راه دور استفاده می‌شود، اما با تفاوتی که تغییرات را در مخزن محلی اعمال نمی‌کند. به عبارت دیگر، با استفاده از دستور fetch، تغییرات از مخزن راه دور به مخزن محلی کشیده می‌شوند، اما تغییرات در مخزن محلی اعمال نمی‌شوند. برای اعمال تغییرات در مخزن محلی بعد از fetch، باید از دستور merge یا rebase استفاده کنید.

به طور کلی، اگر می‌خواهید تغییرات را همزمان با بروزرسانی مخزن محلی اعمال کنید، از دستور pull استفاده کنید. اما اگر فقط می‌خواهید تغییرات را دریافت کنید و بعداً تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید آن‌ها را در مخزن محلی اعمال کنید یا نه، از دستور fetch استفاده کنید.

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*