بکندباز

تابع ‎fileowner()‎‎ در PHP

 

مثال

چاپ user ID (صاحب) فایل “test.txt”:

<?php
echo fileowner("test.txt");
?>

توضیحات

تابع ‎fileowner()‎‎ مقدار user ID (صاحب) فایل ورودی را برمیگرداند.

نکته: نتیجه ی این تابع کش می شود. و در صورت نیاز با استفاده از تابع ‎clearstatcache()‎‎ می توانیم کش را پاک کنیم.

سینتکس

fileowner(filename)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
filename اجباری. آدرس فایل
 

 

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*