بکندباز

تابع ‎checkdate()‎‎ در PHP

مثال

چک کردن معتبر بودن چند تاریخ میلادی:

<?php
var_dump(checkdate(12,31,-400));
echo "<br>";
var_dump(checkdate(2,29,2003));
echo "<br>";
var_dump(checkdate(2,29,2004));
?>

توضیحات

تابع ‎checkdate()‎‎ برای اعتبار سنجی تاریخ های میلادی استفاده می شود.

سینتکس

checkdate(month, day, year)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
month اجباری. ماه – یک عدد بین 1 تا 12
day اجباری. روز – یک عدد بین 1 تا 31
year اجباری. سال – یک عدد بین 1 و 32767

تست آنلاین تابع ‎checkdate()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*