بکندباز

تابع ‎doubleval()‎ در PHP

مثال

استخراج مقدار اعشاری متغیر های مختلف:

<?php
$a = "1234.56789";
echo doubleval($a) . "<br>";

$b = "1234.56789Hello";
echo doubleval($b) . "<br>";

$c = "Hello1234.56789";
echo doubleval($c) . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎doubleval()‎ مقدار اعشاری یک متغیر را استخراج کرده و برمیگرداند..

این تابع برابر با تابع  ‎floatval()‎ است.

سینتکس

doubleval(variable);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
variableاجباری. متغیر
 

 


تست آنلاین تابع ‎doubleval()‎

نتیجه:

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0