بکندباز

تابع ‎bool()‎ در پایتون

مثال

تبدیل عدد 1 به مقدار بولین معادل آن:

x = bool(1)

توضیحات

تابع ‎bool()‎ مقدار بولین مربوط به شیء ورودی را در خروجی برمیگرداند.

این تابع همیشه مقدار True را برمیگرداند مگر اینکه:

  • شیء ورودی خالی باشد مثل [], (), {}
  • شیء ورودی False باشد
  • شیء ورودی 0 باشد
  • شیء ورودی None باشد

سینتکس

bool(object)

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0