بکندباز

متد ‎isprintable()‎ در پایتون

مثال

بررسی اینکه آیا تمام کاراکتر های متن قابل چاپ هستند یا نه:

txt =  "Hello! Are you #1?"

x = txt.‎isprintable()‎

print(x)

توضیحات

متد ‎isprintable()‎ اگر تمام کاراکتر های متن، قابل چاپ باشند، True و در غیر اینصورت False برمیگرداند.

مثلاً کاراکتر خط جدید (n\) قابل چاپ نیست

سینتکس

string.‎isprintable()‎

مثال

بررسی اینکه آیا تمام کاراکتر های متن قابل چاپ هستند یا نه:

txt =  "Hello!\nAre you #1?"

x = txt.‎isprintable()‎

print(x)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0