بکندباز

تابع ‎isinstance()‎‎ در پایتون

مثال

چک کردن اینکه آیا عدد 5، از نوع داده ی int است یا نه:

x = isinstance(5, int)
print(x)

توضیحات

تابع ‎isinstance()‎ دو پارامتر در ورودی می گیرد و چک می کند که آیا نوع داده ی پارامتر اول برابر با پارامتر دوم است یا نه. اگر بود True و در غیر اینصورت False بر می گرداند. پارامتر دوم می تواند یک تاپل شامل چند نوع مختلف باشد (مثال زیر)، و اگر نوع پارامتر اول یکی از انواع درون تاپل باشد، True برگردانده می شود.

سینتکس

isinstance(object, type)

مثال

بررسی اینکه آیا نوع کلمه “Hello” درون تاپل قرار دارد یا نه:

x = isinstance("Hello",  (float, int, str, list, dict, tuple))
print(x)

مثال

بررسی اینکه آیا متغیر y یک شیء از کلاس myObj است یا نه:

class myObj:
  name = "John"

y = myObj()

x = isinstance(y, myObj)
print(x)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*

    momet_1 پاسخ

    عالی بود